Üretim faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, temel amacımızdır.

Çalışanlarımızın; fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için, proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak ISG politikaları ve uygulamaları, tüm çalışanların katılımıyla yapılmaktadır. Gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılandığı ortaya konmuştur.

Zeynar; etkin çevre politikaları ile, faaliyetlerinden kaynaklı çevreye olan etkilerini en aza indirmektedir.

Üretim prosesimizden kaynaklı;
– Atık su arıtma tesislerinde arıtılarak, yasal olarak belirlenen değerlere uygun şekilde ve ilgili müdürlükçe verilen deşarj izin belgesi kapsamında deşarj edilmektedir.

– Atıklarımız, tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılarak, geri dönüşüm tesislerine ve/veya lisanlı bertaraf firmalarına gönderilerek atıkların tekrar kullanımı ve güvenli şekilde bertarafı sağlanmaktadır.

– Biyolojik çeşitliliğin devamı için, su tasarrufu kontrol ve geliştirme politikaları uygulamaktayız. Bu uygulamaların başında son teknoloji makinelerin seçimi ve farklı kimyasal madde varyasyonları ile su tüketimimizi azaltmaktayız. Bu doğrultuda müşterilerimizle ortak projeler ve AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz.

Üretim faaliyetlerimizde, çevreye daha duyarlı olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak temel amacımızdır.

Sürdürülebilir teknoloji uygulamaları ile (baca ısısı geri kazanımı kullanarak), ısıtma kaynaklı salınım miktarını azaltmaktayız.

İşimiz büyüdükçe, tanımlanmış olan tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın artmasıyla sürdürebilirlik kapsamında ortak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapmaktayız.

Kimyasal risk kontrolleri ile, üretimimizde tehlikeli kimyasalların tamamen kullanım dışı bırakılması ve/veya ikame yönetimi ile, tehlike seviyelerinin düşürülmesi için proaktif bir kimyasal yönetimi uygulamaktayız. Bu bağlamda ürünlerin gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti ve de 2023 yılı hedefi olan ZDHC’ ye (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı) ulaşmak, kimyasal yönetim stratejimizin en önemli konularından biridir.

Bu hedefe ulaşmaktaki çözüm ortaklarımız Dystar, Rudolf, Garmon, CHT-Bezema gibi uluslararası yetkinliğe ve repütasyona sahip firmalardır.

SERTİFİKALARIMIZ

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

ENERJİ POLİTİKAMIZ

KİMYASAL YÖNETİM POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ